Inglise keele eratunnid Tallinnas

Inglise keele eratunnid  viiakse läbi Inglismaal sündinud Jonathan Kalmani poolt. Tänaseks on Jonathan Eestis elanud pea 13 aastat. Loe tema kohta lähemalt. Kui soovid õppida inglise keelt emakeelena valdava õpetaja käe all, siis tutvu kindlasti Jonathani teenustega. Inglise keele eratunnid toimuvad sinu kodus, kontoris või mujal õppimiseks sobivas paigas.

Inglise keele individuaalõpe on õppevorm kus koolitaja keskendub ühe õppija või pisema grupi arengule ja eesmärkidele. Enne õppetöö algust tehakse kirjaliku testi ja vestluse teel kindlaks õpilase keeleoskuse tase. Seejärel koostatakse personaalne õppekava ning sobiv tempo.

Kellele on eratunnid sobilikud?

Inglise keele eratunnid on hea valik kindlustamaks parimaid võimalikke tulemusi keskkooli riigi- ja ülikooli sisseastumiseksamitel. Samuti rahvusvaheliste tasemetestideks (IELTS, KET/FCE/CAE jt) ettevalmistumisel.

inglise keele eratunnidIndividuaalõpe on soovitatav inimestele, kellel inglise keele oskus on võtmetähtsusega tööle kandideerimisel või olemasolevas töökeskkonnas uute väljakutsete vastuvõtmiseks.

Hea inglise keele valdamisega saavutad tööturul unikaalse eelise. Inglise keelt emakeelena oskava Jonathani käe all õppides saavutad lühikese aja jooksul oluliselt rohkem kui mitmekümnepealistes grupitundides.

Juhul kui soovid tundi tulla ühe või mitme sõbraga ning teil on sarnased eesmärgid, siis on võimalik tellida minigrupiõpe. Kuni viie inimeselises grupis saab rakendada individuaalõppele sarnaseid õppemeetodeid. Hulgakesi tulles on minigrupiõpe inimese kohta soodsam kui üks-ühele õppes. Tutvu teenuste ja hindadega. 

Mida inglise keele eratunnid sisaldavad?

Inglise keele eratunnid keskenduvad kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisele. Soovi korral saab õppe fokusseerida ka kitsalt ühe või paari oskuse arendamisele.

Kõnelemisoskuse arendamiseks praktiseeritakse olmesuhtlust, loetud tekstide jutustamist, seisukohtade põhjendamist ning intervjuudel toime tulekut. Samuti on olulisel kohal õige häälduse harjutamine. Lugemisoskust saab arendada eeskätt õpetaja poolt soovitatud ilu- tööalase- või muu kirjanduse iseseisva lugemisega.

inglise keele eratunnidKuulamisoskuse lihvimiseks kuulatakse lindilt teksti, peale mida tuleb ette antud ülesande põhjal tuua välja kindlad faktid. Kirjutamisoskuse õpetamisel keskendutakse peamiselt grammatikale. Õpitut kontrollitakse kirjalike harjutustega.

Iga eesmärk nõuab erinevat lähenemist. Näiteks erinevad eksamid võivad sisadada ootamatuid nüansse, mida teadmata võivad teha vigu ka suurepärase keeleoskusega inimesed. Jonathanil on laialdased teadmised selle kohta kuidas nii eestisisesed kui ka rahvusvahelised eksamid on üles ehitatud. Tööalast inglise keelt õppides tuleb kindlasti silmas pidada mis ametikohaga on tegemist ning milliste inimestega tuleb töööalaselt suhelda. Vastavalt sellele saab teha plaan sõnavara täiendamiseks, suhtlusstiilide õppimiseks jne.

Kui soovid Jonathaniga kohtuda, siis võta julgesti ühendust. Esimene inglise keele eratund on nii täiesti tasuta. Tutvu teenuste ja hindadega. 

Advertisements